• JUDr. Romana Lužná

  Profesionální pomoc v právu nemovitostí

O mně

Jsem advokátka se sídlem v Brně a těší mě, že jste zavítali na tyto stránky.

Ve své advokátní praxi se od počátku profesně věnuji právu nemovitostí. Poskytuji komplexní právní poradenství a související právní služby ve věci převodů nemovitostí na základě smluv kupních, darovacích, směnných, zřizování věcných břemen, zřizování zástavních práv, advokátní úschovy finančních prostředků při převodu nemovitostí, jednání s katastrálním úřadem. Díky specializaci znám danou problematiku nejen teoreticky, ale především z pohledu praxe, a jsem proto schopna upozornit na možná rizika a nabídnout řešení.

Zajistit Vám mohu také související odborné služby – odhady nemovitostí, notářské zápisy, služby realitní kanceláře.

Právní služby poskytuji také v dalších oblastech občanského a obchodního práva fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům.

JUDr. Romana Lužná

 • 20 let činnost v advokacii, 14 let samostatná advokátní praxe
 • zápis v seznamu České advokátní komory ev. č. 10220
 • publikační činnost v celostátních odborných periodikách
 • přednášková činnost pro veřejnoprávní instituce
 • desítky vyřešených soudní případů
 • vysoká úspěšnost v mimosoudním řešení sporů

Služby

Připravím Vám veškeré listiny, které potřebujete k řešení Vašeho případu. Provedu také kontrolu smluv a listin, které Vám předložila realitní kancelář či druhá smluvní strana. V rámci mé specializace je příprava a kontrola listin zpravidla možná i on-line, bez nutnosti návštěvy kanceláře. Spolupracuji takto s klienty z celé ČR i ze zahraničí.

Zastoupení je možné jak před soudem, tak při mimosoudním jednání s úřady či osobami. Zastoupení se uskutečňuje na základě plné moci udělené klientem, předem si dohodneme rozsah právního zastupování.

Advokátní úschova dává účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strana povinná k finančnímu plnění předmětnými finančními prostředky disponuje a druhá smluvní strana finanční plnění po splnění své smluvní povinnosti skutečně obdrží. Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta, zcela oddělené od jiných finančních prostředků.

let zkušeností
připravených smluv
pojistné plnění odpovědnosti advokáta v Kč

Co nabízím?

 • Kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí. Právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
 • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí
 • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek
 • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
 • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • realizace úschov finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí. Úhrada prostřednictvím advokátní úschovy zajišťuje zájmy prodávajících i kupujících, prostřednictvím úschovy je možné vyřešit i zaplacení daně z převodu nemovitosti

Vzory

Kupní smlouva
Vzor pro úplatný převod při koupi/prodeji nemovitosti

Darovací smlouva
Vzor pro bezúplatný převod při darování nemovitosti

Ceník

Cena za právní služby je sjednána vždy individuálně, s ohledem na rozsah a náročnost případu. Orientačně se ceny pohybují takto:

Kupní smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí

od 5000 Kč včetně DPH

Darovací smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitostí

od 3500 Kč včetně DPH

Darovací smlouva se zřízením práva doživotního užívání pro dárce a návrh na vklad

od 5000 Kč včetně DPH

Advokátní úschova kupní ceny

od 4000 Kč včetně DPH

Kontrola a úpravy rezervační smlouvy realitní kanceláře

od 2000 Kč včetně DPH

Nájemní smlouva

od 3500 Kč včetně DPH